Farmy fotowoltaiczne

Concept Energy specjalizuje się w projektowaniu, doborze właściwej technologii, a także w montażu dachowych instalacji fotowoltaicznych na obiektach przemysłowych: halach produkcyjnych i magazynowych dla przedsiębiorstw przemysłowych oraz inwestorów instytucjonalnych. Realizujemy kompleksowo proces inwestycyjny związany z budową farm fotowoltaicznych o łącznej mocy elektrycznej do 500 kW.

Czym się zajmujemy?

Generowanie własnej energii elektrycznej obniży Państwa rachunki, a elastyczny plan finansowania pozwoli rozłożyć koszty inwestycji. Korzystanie z mocy słońca jest do tego w pełni ekologiczne i bezpieczne!

Audyt Energetyczny

AUDYT ENERGETYCZNY

Szczegółowo przeprowadzamy niezbędne analizy zapotrzebowania na energię elektryczną u inwestora, aby dobrać najbardziej optymalną moc farmy fotowoltaicznej oraz przygotować analizę opłacalności przedsięwzięcia.

Projektowanie Instalacji

PROJEKTOWANIE

Dział projektowy koordynuje i opracowuje dokumentację projektową, tj.: projekt techniczny instalacji, wniosek o warunki przyłączeniowe do OSD, wniosek wraz z dokumentacją niezbędną do wystąpienia do właściwego organu o wydanie pozwoleń na budowę.

Budowa Instalacji

BUDOWA

Wspólnie z inwestorem przygotowujemy szczegółowy harmonogram prac oraz płatności do każdego z etapów budowy farmy fotowoltaicznej „pod klucz”.

Uruchomienie Instalacji

URUCHOMIENIE INSTALACJI

Po zakończonym etapie montażu kompletnego systemu fotowoltaicznego skoordynujemy proces przyłączenia do sieci energetycznej, a następnie sprawdzimy poprawność jego działania.

Jak wygląda budowa farmy fotowoltaicznej pod klucz?

Przemysłowe elektrownie fotowoltaiczne projektowane są przez naszych specjalistów indywidualnie, a ich moc dopasowywana jest do potrzeb energetycznych zakładu przemysłowego w taki sposób, aby wyprodukowana energia konsumowana była na bieżąco na wewnętrzne potrzeby przyłącza. Największa produkcja własnej energii ze słońca odbywa się właśnie w tych strefach godzinowych, w których dotychczasowa cena zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy energii jest zazwyczaj najwyższa. Dzięki tej charakterystyce produkcji energii systemu fotowoltaicznego w ciągu doby, inwestor może znacząco obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej w swoim przedsiębiorstwie.

Zapewniamy pełne i profesjonalne wsparcie dla inwestorów na każdym etapie realizacji budowy przemysłowej instalacji fotowoltaicznej – przygotowujemy audyt energetyczny, analizujemy opłacalność farmy fotowoltaicznej, a także wybieramy optymalną lokalizację elektrowni na dachu obiektu budowlanego. Po przeprowadzeniu powyższych analiz dobieramy sprawdzone komponenty wraz z odpowiednią konstrukcją wsporczą pod panele, pamiętając o tym, aby nie naruszała ona istniejącego poszycia dachu – w przypadku membranowych pokryć dużych hal przemysłowych.

Eksperci Concept Energy, w tym projektanci z uprawnieniami w specjalnościach konstrukcyjnej, instalacyjnej i OZE oraz inżynierowie budowlani zajmują się kompleksowym przygotowaniem projektu technicznego instalacji, dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozostałych zgód administracyjnych koniecznych w procesie uruchomienia inwestycji.

Końcowym etapem realizacji jest generalne wykonawstwo farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, a także testowy rozruch elektrowni słonecznej oraz koordynacja procesu jej przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Inwestycje realizujemy na terenie całej Polski.

Czy wiesz, że?

Mała instalacja OZE – definicja wg Ustawy o odnawialnych źródłach energii:

„Mała instalacja jest to instalacja OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV (…)”.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 poz. 261).

Co jeszcze powinien wiedzieć przedsiębiorca, który decyduje się na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 50 kW? Skontaktuj się z naszymi doradcami i dowiedz się więcej!

Instalacje fotowoltaiczne dla przemysłu – rozliczenia energii w modelu autokonsumpcji

Elektrownia fotowoltaiczna w przedsiębiorstwie produkcyjnym o mocy do 500 kWp to inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne. Dobrze dobrana oraz zaprojektowana instalacja zapewni wysoki stopień wykorzystania wytwarzanej energii na własne potrzeby zakładu produkcyjnego.
Sprawdź nasze doświadczenie i zainwestuj we własną elektrownię fotowoltaiczną.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami

Wypełnij imię i nazwisko
Wypełnij telefon kontaktowy
Wypełnij adres e-mail
Wypełnij kod pocztowy
Wypełnij miasto
Zaznacz zgodę