Agroenergia 2020: dofinansowanie na fotowoltaikę nie tylko dla rolników

Agroenergia 2020: dofinansowanie na fotowoltaikę nie tylko dla rolników

Wzrost instalacji OZE na terenach rolnych: drugi nabór do Agroenergia 2020

W ramach pierwszej edycji programu, do którego nabór wniosków zakończył się w grudniu 2019, łącznie udzielono 200 mln złotych zapomogi: 80 mln złotych w formie dotacji i 120 mln złotych w formie pożyczek. Na przełomie lipca i grudnia 2019 roku Fundusz przyjął 449 wniosków o dotacje i 89 wniosków pożyczki. Finalnie podpisano aż 53 umowy na instalacje o łącznej mocy 1,819 MWp. 

Już wkrótce, bo 15 października br. rozpocznie się drugi nabór wniosków na dotacje instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych i pomp ciepła służących zasilaniu własnego gospodarstwa. Zaktualizowany program dedykowany montażowi instalacji OZE na terenach rolnych, niesie za sobą kilka znaczących, nie tylko dla osób fizycznych i rolników, zmian. 

Agroenergia 2020 także dla przedsiębiorców

Dotychczasowo z programu mogły skorzystać jedynie osoby fizyczne będące właścicielami lub dzierżawcami powierzchni rolnych nieprzekraczających łącznie 300 ha. Nowy, zaktualizowany program Agroenergia 2020 zakłada, że z dofinansowania na odnawialne źródła energii mogą skorzystać także osoby prowadzące na takim samym obszarze działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych, pod warunkiem, że jest ona prowadzona co najmniej rok i należy do jednej z kategorii rejestru przedmiotów działalności przedsiębiorstwa: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z.

Odnawialne źródła energii – na co dofinansowanie?

Program Agroenergia 2020 dofinansowuje przede wszystkim zakup i instalację nowych urządzeń, które wykorzystują odnawialne źródła energii: instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, pompy ciepła oraz instalacje hybrydowe. Moc instalacji dofinansowanych z programu musi mieścić się w przedziale 10-50 kW i ma służyć wyłącznie zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych tj. do zasilania gospodarstwa rolnego. Pozyskaną dotację można będzie przeznaczyć także na magazyn energii elektrycznej. Środków natomiast nie będzie można wykorzystać na zwiększenie mocy istniejącej już instalacji. 

Poza montażem i kosztem zakupu materiałów, do dotacji kwalifikują się także koszty przygotowania i zarządzania przedsięwzięcia, których szczegóły zostały opisane w zaktualizowanym regulaminie programu Agroenergia 2020.

Dotacje dla instalacji hybrydowych

W regulaminie drugiej edycji programu Agroenergia 2020 pojawił się również zapis możliwości dofinansowania na tzw. instalacje hybrydowe, które służą produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Przykładowo do instalacji fotowoltaicznej podpina się pompę ciepła i poprzez ich sprzężone działanie możliwa jest produkcja i dostarczanie energii elektrycznej i cieplnej jednocześnie.

Wysokość środków dofinansowania na instalację, w której fotowoltaika jest sprzężona z układem ciepła, zostaje wyliczona na podstawie mocy z obydwu urządzeń. Dodatkowo NFOŚiGW przewiduje niezależny, bezzwrotny dodatek w wysokości 10 tysięcy złotych za zastosowanie takiego rozwiązania.

Agroenergia 2020: ile dotacji można uzyskać?

Na początek warto zaznaczyć, że nowa edycja AgroEnergia 2020 przewiduje jedynie dotacje, a pożyczki będą udzielane tylko wnioskodawcom, którzy podpisali umowę w poprzedniej edycji, tj. przed 20.12.2019. Budżet na cały program wynosi 200 milionów złotych, z czego 170 milionów złotych przeznaczone jest na dotacje, a 30 milionów złotych na pożyczki.

Inwestorzy mogą uzyskać kwotę nie wyższą niż 15 tysięcy złotych, pokrywającą maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych (dla instalacji o mocy 10 – 30kW) i 25 tysięcy złotych, maksymalnie 13% kosztów kwalifikowanych (dla instalacji w przedziale mocy 30 – 50kW). 

Na magazyny energii można będzie uzyskać maksymalnie 20% dofinansowania, pod warunkiem, że koszt kwalifikowany nie wyniesie więcej niż 50% kosztów źródła produkowanej energii. 

Cel programu Agroenergia 2020  

Najważniejszym, w kontekście ekologicznym, celem jest obniżenie emisji szkodliwego dla środowiska dwutlenku węgla, który powstaje w wyniku spalania węgla kamiennego w elektrowniach. Plan programu zakłada, że emisja CO2 po wdrożeniu instalacji korzystających z OZE spadnie do 170 000 Mg w skali roku. 

„Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii gwarantuje także niezależność energetyczną i cieplną oraz obniżenie kosztów utrzymania gospodarstwa. Zwłaszcza w dobie prognozowanych, nawet 50% podwyżek cen energii z sieci” - komentuje Paweł Bogdanowicz, Dyrektor Rynku B2B Concept Energy. 

Decydując się na założenie instalacji fotowoltaicznej, warto skorzystać ze specjalistycznej pomocy w zakresie pozyskania środków, a także konsultacji w sprawie montażu i eksploatacji urządzeń. Skontaktuj się z nami już dziś, a nasi eksperci przedstawią Ci dostępne i dopasowane do Twojej działalności możliwości.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami

Wypełnij imię i nazwisko
Wypełnij telefon kontaktowy
Wypełnij adres e-mail
Wypełnij kod pocztowy
Wypełnij miasto
Zaznacz zgodę