Ubezpieczenie fotowoltaiki

Ubezpieczenie fotowoltaiki

Ubezpieczenie fotowoltaiki. Polisa na rok gratis!

Myślisz o fotowoltaice dla swojej firmy, gospodarstwa rolnego lub domu? To najlepszy czas na decyzję!

Tylko teraz, kupując instalację fotowoltaiczną od Concept Energy otrzymasz ubezpieczenie fotowoltaiki na rok gratis! Dodatkowo, w ramach oferty gwarantujemy profesjonalny montaż instalacji już w 10 dni od momentu wpłaty zaliczki lub uruchomienia finansowania. Dokumenty, związane z przygotowaniem polisy ubezpieczeniowej przygotujemy za Ciebie! Śpiesz się, oferta jest ograniczona czasowo!

Dla naszych Klientów przygotowaliśmy specjalną promocję na fotowoltaikę z darmowym ubezpieczeniem od kradzieży i straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego.

Kto może skorzystać z promocji?

Promocja instalacji fotowoltaicznych z darmowym ubezpieczeniem dedykowana jest przedsiębiorcom, rolnikom i klientom indywidualnym, będącym posiadaczami lub użytkownikami instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kWp. 

Czy wiesz, że możesz mieć taką instalację fotowoltaiczną na dachu swojej firmy lub gospodarstwa rolnego już nawet w przyszłym tygodniu? 

Ubezpieczenie jest kompleksową ochroną instalacji fotowoltaicznej w Twojej firmie lub gospodarstwie rolnym przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. Co istotne, w Twojej polisie nie znajdziesz ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela definicjami poszczególnych zdarzeń losowych, np. brak warunku dotyczącego siły wiatru!

Przedmiotem ubezpieczenia może być instalacja fotowoltaiczna znajdująca się w posiadaniu lub użytkowaniu Ubezpieczonego lub osób objętych ubezpieczeniem na podstawie tytułu prawnego - czyli prawa własności, współwłasności lub posiadania.

Jaki jest zakres ubezpieczenia fotowoltaiki od Concept Energy?

 •  
  Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej od kradzieży i uszkodzeń – wariant all risk (uszkodzenie/utrata mienia)
 •  
  Ubezpieczenie straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego
 •  
  Ubezpieczenie straty w wyniku niższego poziomu produkcji energii elektrycznej niż zakładany

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej od utraty i uszkodzeń All Risk

Co jest objęte ochroną ubezpieczeniową? Przykłady:

 • uszkodzenie paneli fotowoltaicznych przez grad
 • kradzież części instalacji
 • uszkodzenie instalacji po rzucie kamieniem, butelką lub innym ciężkim przedmiotem
 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, np. przegryzienie okablowania przez kuny

Wybierając instalację fotowoltaiczną od Concept Energy otrzymujesz gwarancję pokrycia strat w produkcji energii ze słońca, powstałą w wyniku zdarzenia losowego lub niższego poziomu produkcji energii niż zakładany w projekcie technicznym! Świadczenie zrekompensuje ewentualną stratę Twojej firmy, powstałą w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia losowego.

Concept Energy - Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej od uszkodzeń

Ubezpieczenie straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego

Jeżeli w wyniku zdarzenia losowego dojdzie do szkody w instalacji fotowoltaicznej w Twojej firmie lub gospodarstwie rolnym, otrzymasz rekompensatę za prąd, który nie został wyprodukowany podczas przerwy w jej działaniu. Świadczenie zrekompensuje Twoją stratę powstałą w związku z koniecznością poboru większej ilości energii elektrycznej z sieci swojego operatora. Co więcej, jeśli w sezonie wiosenno-letnim 2021 roku, produkcja zielonej energii z fotowoltaiki będzie niższa, niż pierwotnie zakładana (określona w projekcie technicznym, umowie lub audycie), to otrzymasz zwrot różnicy pomiędzy zakładaną a rzeczywistą produkcją energii.

Ubezpieczenie od straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego

Wypłata świadczenia nastąpi na podstawie ceny prądu określonej w Twojej umowie ubezpieczenia.

Sprawdź, jak ubezpieczyciel wyliczy wysokość świadczenia za straty poniesione w wyniku całkowitego zaprzestania produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki o mocy 30 kWp w Twojej firmie! 

Przykładowo:

 • Zakładana w projekcie roczna produkcja energii z fotowoltaiki w 2021 r.: 29500 kWh
 • Cena 1 kWh energii elektrycznej określona na polisie: 0,68 zł
 • Dzienny wskaźnik dla maja określony w OWU: 0,422%

Wysokość rekompensaty za całkowite zaprzestanie produkcji w okresie 01 maja – 21 maja wyniesie: 1778 zł

Główne zalety ubezpieczenia fotowoltaiki:

 • ochrona od wszystkich zdarzeń – poza wyłączonymi w warunkach ubezpieczenia
 • świadczenie w przypadku produkcji niższej niż zakładał projekt, np. w związku z gorszym nasłonecznieniem
 • odszkodowanie za przerwę w działaniu instalacji w wyniku zdarzenia losowego
 • ubezpieczenie od kradzieży i wandalizmu 
 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta
 • oferta dla przedsiębiorców, rolników i klientów indywidualnych,
 • zakres ubezpieczenia odpowiedni, aby polisa stanowiła zabezpieczenie kredytu
 • przy wystąpieniu szkody ubezpieczenie pokryje dodatkowe koszty związane np. z demontażem uszkodzonych elementów instalacji

Ubezpieczenie straty w wyniku niższego poziomu produkcji energii elektrycznej niż zakładany

Poziom nasłonecznienia w Polsce jest wysoki i równomierny dla wszystkich regionów. Dzięki temu instalacja fotowoltaiczna w Twojej firmie lub gospodarstwie rolnym jest w stanie wyprodukować średnio ok. 1000 kWh darmowej energii elektrycznej z każdego zainstalowanego kWp mocy fotowoltaiki. Co jednak możemy zrobić w sytuacji, gdy nastąpi długotrwały spadek poziomu nasłonecznienia w wyniku wyjątkowo zmiennej i kapryśnej pogody w sezonie wiosenno-letnim? Czy pochmurne i deszczowe dni w miesiącach największej produkcji energii ze słońca mogą zmniejszyć Twoje oszczędności z inwestycji w fotowoltaikę? 

Wybierając fotowoltaikę dla firmy w pakiecie z darmowym ubezpieczeniem od Concept Energy otrzymasz gwarancję wysokiej produkcji energii, nawet gdy nasłonecznienie w 2021 r. będzie słabsze, niż średnia z ostatnich 10 lat!

Concept Energy - Ubezpieczenie straty w wyniku niższego poziomu produkcji energii elektrycznej niż zakładany

Przed czym jeszcze ochroni Cię nasze ubezpieczenie? 

Ochroną objęte są straty powstałe w wyniku: 

 • niezamierzonego błędu montażowego lub projektowego, 
 • awarii instalacji fotowoltaicznej, 
 • spadku poziomu nasłonecznienia w miejscu ubezpieczenia poniżej wartości zakładanej do wyliczenia zakładanej produkcji energii.

 

Treści zawarte powyżej mają wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania poszczególnych produktów i kosztów z nimi związanych określone są w obowiązujących dla danego produktu Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Concordia, z myślą o odnawialnych źródłach energii”, przekazywanych każdorazowo klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie internetowej concordiaubezpieczenia.pl w zakładce Strefa Klienta oraz u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie Concordii Polska T.U. S.A. przy ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań. Concordia Polska T.U. S.A. z siedzibą w Poznaniu jest częścią Grupy Generali.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami

Wypełnij imię i nazwisko
Wypełnij telefon kontaktowy
Wypełnij adres e-mail
Wypełnij kod pocztowy
Wypełnij miasto
Zaznacz zgodę