Ulga inwestycyjna 25% na zakup instalacji fotowoltaicznej dla rolników

Ulga inwestycyjna 25% na zakup instalacji fotowoltaicznej dla rolników

Kto może skorzystać z ulgi inwestycyjnej 25% na fotowoltaikę? 

Ulga inwestycyjna 25% na fotowoltaikę obejmuje rolników, którzy w ostatnim czasie podjęli się rozbudowy bądź unowocześnienia swoich gospodarstw rolnych i hodowlanych oraz ponieśli z tego tytułu koszty. W zakres ulepszeń objętych ulgą wchodzi także instalacja fotowoltaiczna, co jest dobrą informacją dla każdego rolnika, który szuka oszczędności i niezależności w swoim gospodarstwie.

A jakie wymagania musi spełnić rolnik, by skorzystać z ulgi inwestycyjnej? Otóż musi być płatnikiem podatku rolnego. Jako osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna, która posiada grunty lub jest użytkownikiem wieczystym gruntu, ma możliwość wnioskować o zwrot kosztów.

Kiedy można skorzystać z ulgi na panele fotowoltaiczne?

Rolnik ma prawo skorzystać z ulgi inwestycyjnej na wydatki poniesione przy budowie lub unowocześnianiu budynków wchodzących w skład gospodarstwa: służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarczych, a także takich, które służą ochronie środowiska. Oprócz tego, ulgą objęty jest zakup i instalacja urządzeń służących do produkcji OZE, czyli odnawialnych źródeł energii. Oznacza to, że instalacja fotowoltaiczna jak najbardziej jest objęta ulgą!

Jakie korzyści daje ulga?

Ulga inwestycyjna 25% przyznawana jest po zakończeniu montażu instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie rolnym i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie danej gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Co więcej, rolnicy, którzy są płatnikami podatku VAT mogą go w całości odliczyć, więc jest to dodatkowa korzyść w wysokości do 23%. 

O czym jeszcze warto pamiętać?

 

Podstawa prawna: art. 13.1 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. Poz. 333)

 


Brzmi jak dobre rozwiązanie, prawda? Dlatego warto zainwestować w fotowoltaikę i pamiętać o wyborze odpowiedniego partnera do realizacji. Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania i przygotują darmową ofertę specjalnie dla Ciebie.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami

Wypełnij imię i nazwisko
Wypełnij telefon kontaktowy
Wypełnij adres e-mail
Wypełnij kod pocztowy
Wypełnij miasto
Zaznacz zgodę