Gospodarstwo Sadownicze - instalacja fotowoltaiczna

W gospodarstwie sadowniczym w Sadkowie Szlacheckim okolicach Grójca zrealizowaliśmy instalację fotowoltaiczną o mocy 34,84 kWp na dachach dwóch budynków gospodarskich. Instalacja fotowoltaiczna pozwoli wyprodukować energię elektryczną, niezbędną między innymi do zasilenia chłodni z agregatami chłodniczymi do przechowywania jabłek. Profil zużycia energii elektrycznej gospodarstwa rolnego, którego głównym profilem działalności jest sadownictwo charakteryzuje się najczęściej zwiększonym zapotrzebowaniem na energię w okresach zbiorów owoców. Znaczna część jabłek przechowywana jest w chłodniach, co przekłada się na wzrost zużycia prądu w sezonach zimowym i wiosennym. Latem zapotrzebowanie na energię jest znacznie niższe. 

Komponenty:

Falownik: Fronius Symo 17.5.3-M - 2 szt.

Moduły: JA Solar JAM60S10-335/PERC HC - 104 szt.